บรรยากาศภายในร้าน ไปไม่ถูก ดูแผนที่ข้างล่าง นะจ้ะ

 

38/1 ถ ไทรงาม อ เมือง จ สงขลา 90000 074-441305

38/1 Sainagm Rd, Mung, Songkhla, 90000. 66 74 441305 crownbake@hotmail.com

edit @ 24 Sep 2009 00:01:22 by Crown Bakery Songkhla

edit @ 27 May 2010 22:39:35 by Crown Bakery Songkhla

edit @ 11 Aug 2010 13:04:55 by Crown Bakery Songkhla